تعبیر خوابتعبیر خواب


  متن آهنگ تعبیر خواب از هلن

  خوابی دیدم که ای کاش تعبیرش تو باشی

  تو باشی

  اونچه در آرزوشم عاشقم تو باشی

  عاشقم تو باشی


  یه عمریه که هر جا

  به دنبال تو گشتم

  به امیدی که روزی

  بیای تو سر گذشتم

  بیای تو سر گذشتم


  دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت


  اگه تو باشی با من

  پر و بال در میارم

  هرچی عشقه تو دنیا

  یه جا برات میارم


  کسی در عاشقی که

  نمی رسه به گردم

  روزی هزار هزار بار

  دور سرت می گردم


  یه عمریه که هر جا

  به دنبال تو گشتم

  به امیدی که روزی

  بیای تو سر گذشتم

  بیای تو سر گذشتم


  دیروزم گذشت و پریروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

  دور سرت نگشتم و امروزم گذشت

  ..........................دانلود آهنگ تعبیر خواب هلن
به اشتراک گذاری آهنگ تعبیر خواب

Suggest Correction of Tabireh Khab Name or Credits