عزیز بنشین به کنارمعزیز بنشین به کنارم


  متن آهنگ عزیز بنشین به کنارم از شهلا سرشار

  خدای عاشقون عاشق نوازه
  آی غم بیچارگان را چاره سازِه
  خودش می دونه چون تنهای تنهاست
  که تنهایی بلای جان گُدازه
  جونی جونم دردت به جونم

  سر ِ کوه ِ بلند تا کِی نشینُم
  عزیز بشینه کنارُم
  که لاله سرزمین ، گل را بچینُم
  عزیز بشینه کنارُم
  گلِ سرخ و سفید برهم تنیده
  عزیز بشینه کنارُم
  نمی دونُم کدوم گل را بچینُم
  عزیز بشینه کنارُم

  عزیز بشینه کنارُم
  ز عشقِت بی قرارم
  جون ِ تو طاقَت ندارُم
  حالا مرو از کنارُم
  حالا مرو از کنارُم
  به خدا دوسِت می دارُم
  به خدا دوسِت می دارُم

  کنون که می روی همپای و همپای
  عزیز بشینه کنارُم
  نمی ترسی که بر پایِت خوره خوار
  عزیز بشینه کنارُم
  اگه خواری خوره سوزن ندارُم
  عزیز بشینه کنارُم
  به مُژگون بر کَنُم ای جونه غمخوار
  عزیز بشینه کنارُم

  عزیز بشینه کنارُم
  ز عشقِت بی قرارم
  جون ِ تو طاقَت ندارُم
  حالا مرو از کنارُم
  حالا مرو از کنارُم
  به خدا دوسِت می دارُم
  به خدا دوسِت می دارُم

  گلای سرخ و سفیدُم دسته دسته
  عزیز بشینه کنارُم
  میون سنگ مرمر ریشه بسته
  عزیز بشینه کنارُم
  الهی بِشکَنه اون سنگ مرمر
  عزیز بشینه کنارُم
  که یار نازَنین تنها نِشسته
  عزیز بشینه کنارُم

  عزیز بشینه کنارُم
  ز عشقِت بی قرارم
  جون ِ تو طاقَت ندارُم
  حالا مرو از کنارُم
  حالا مرو از کنارُم
  به خدا دوسِت می دارُم
  به خدا دوسِت می دارُم
  عزیز بشینه کنارُم
  ز عشقِت بی قرارم
  جون ِ تو طاقَت ندارُم
  حالا مرو از کنارُم
  حالا مرو از کنارُم
  به خدا دوسِت می دارُم
  به خدا دوسِت می دارُمدانلود آهنگ عزیز بنشین به کنارم شهلا سرشار
به اشتراک گذاری آهنگ عزیز بنشین به کنارم

Suggest Correction of Aziz Benshineh Kenaram by Shahla Sarshar Name or Credits