قسمقسم


  متن آهنگ قسم از شهلا سرشار

  تورو به دلای عاشق خسته قسم
  تورو به پرنده های پر بسته قسم
  تورو به شکوه قطره های می ناب
  رو لبای سرد جام بشکسته قسم
  تورو به حقیقت و صفا
  تورو به محبت و وفا
  برو که من و شبای غم
  حالا بمونیم برای هم

  تورو به دلای عاشق خسته قسم
  تورو به پرنده های پر بسته قسم
  تورو به شکوه قطره های می ناب
  رو لبای سرد جام بشکسته قسم
  تورو به حقیقت و صفا
  تورو به محبت و وفا
  برو که من و شبای غم
  حالا بمونیم برای هم

  روزگاری به جانم نشستی
  هر چه می از خودت را گسستی
  رو دل گرم مست رقیبون
  ساغرم را به مستی شکستی

  من و پشیمونی من
  من و پریشونی من
  تو و دل راضی تو
  ز عهد پیمونه من

  تورو به دلای عاشق خسته قسم
  تورو به پرنده های پر بسته قسم
  تورو به شکوه قطره های می ناب
  رو لبای سرد جام بشکسته قسم
  تورو به حقیقت و صفا
  تورو به محبت و وفا
  برو که من و شبای غم
  حالا بمونیم برای همدانلود آهنگ قسم شهلا سرشار
به اشتراک گذاری آهنگ قسم

Suggest Correction of Ghasam Name or Credits