عاشقتم واویلاعاشقتم واویلا


  متن آهنگ عاشقتم واویلا از معین

  به من آنکه بدی آموخت تو بودی تو بودی تو بودی
  من و آتیش زد و خود سوخت تو بودی تو بودی تو بودی
  اونکه با تیغ به زهر آلوده عشق
  دل و دینم و بهم دوخت تو بودی
  اونکه با شعبده بازی به نیرنگ
  لب فریاد من و دوخت تو بودی

  عاشقتم عاشقتم عاشقتم عاشقتم واویلا واویلا واویلا

  عاشقتم عاشقتم عاشقتم واویلا واویلا واویلا

  به من آنکه بدی آموخت تو بودی تو بودی تو بودی
  من و آتیش زد و خود سوخت تو بودی تو بودی تو بودیدانلود آهنگ عاشقتم واویلا معین
به اشتراک گذاری آهنگ عاشقتم واویلا

Suggest Correction of Asheghetam Vaveyla by Moien Name or Credits