گل اومد بهار اومدگل اومد بهار اومد


  متن آهنگ گل اومد بهار اومد از معین

  گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
  عاشق صحراییم بی نصیب و تنها
  دلبر مه پیکر گردن بلورم
  عید اومد بهار اومد من از تو دورم

  گر بیام از این سفر ای گل عذارم
  از سفر طوق طلا برات میارم
  دلبر مه پیکر گردن بلورم
  عید اومد بهار اومد من از تو دورم

  ز تو خواهم ز تو خواهم
  عهد عشقی که بستی وفا کنی
  یاد ما کنی
  از چمنها گر گذشتی یاد من کن
  گر شنیدی سرگذشتی یاد من کن
  دلبر مه پیکر گردن بلورم
  عید اومد بهار اومد من از تو دورم

  گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
  عاشق صحراییم بی نصیب و تنها
  خوش ادا بالا بلا شیرین زبونم
  مانده ام دور از تو و از آشیونم

  آشیونم رو گل خودرو گرفته
  سبزه از هر گوشه تا زانو گرفته
  گر بیام از این سفر ای گل عذارم
  از سفر طوق طلا برات میارم

  ز تو خواهم ز تو خواهم
  عهد عشقی که بستی وفا کنی
  یاد ما کنی
  از چمنها گر گذشتی یاد من کن
  گر شنیدی سرگذشتی یاد من کن
  گر بیام از این سفر ای گل عذارم
  از سفر طوق طلا برات میارمدانلود آهنگ گل اومد بهار اومد معین
به اشتراک گذاری آهنگ گل اومد بهار اومد

Suggest Correction of Gol Oomad Bahar Oomad by Moien Name or Credits