حدس بزنحدس بزن


  متن آهنگ حدس بزن از بیتا

  به خدایی که با تو قبلش و باور دارم
  تو رو هم قد خدا مثل خدا دوست دارم
  همه شب تا دم صبح به یاد تو بیدارم
  میتونی حدس بزنی چقدر تو رو دوست دارم

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  با من بگو عطر تن کدوم نسیمی
  که سایه بون اون لحظه های بی کسیمی
  تو از کدوم حکایتی که قابل روایتی
  تو صاحب اختیار من از اینجا تا قیامتی
  تو از کدوم بیراهه ها به داد من رسیدی
  از قفس کدوم نگاه به عشق من پریدی

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  به خدایی که با تو قبلش و باور دارم
  تو رو هم قد خدا مثل خدا دوست دارم
  همه شب تا دم صبح به یاد تو بیدارم
  میتونی حدس بزنی چقدر تو رو دوست دارم

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  به خدایی که با تو قبلش و باور دارم
  تو رو هم قد خدا مثل خدا دوست دارم
  همه شب تا دم صبح به یاد تو بیدارم
  میتونی حدس بزنی چقدر تو رو دوست دارم

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  به خدایی که با تو قبلش و باور دارم
  تو رو هم قد خدا مثل خدا دوست دارم
  همه شب تا دم صبح به یاد تو بیدارم
  میتونی حدس بزنی چقدر تو رو دوست دارم

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شی

  به خدایی که با تو قبلش و باور دارم
  تو رو هم قد خدا مثل خدا دوست دارم
  همه شب تا دم صبح به یاد تو بیدارم
  میتونی حدس بزنی چقدر تو رو دوست دارم

  باور بکن تنها تویی بود و نبودم
  به خاطر تو میزنه نبض وجودم
  عشق منی نازنین هر جا که باشی
  نیاره اون روز و خدا از من جدا شیدانلود آهنگ حدس بزن بیتا
به اشتراک گذاری آهنگ حدس بزن

Suggest Correction of Hads Bezan Name or Credits