آسه آسهآسه آسه


  متن آهنگ آسه آسه از شیلا

  آسه آسه
  آسه آسه
  ریزه ریزه
  ریزه ریزه
  بی تو قلبم میره واسه
  دل دروغ نیست
  دل دروغ نیست
  راسته راسته
  راسته راسته
  تو رو دیده تو رو خواسته

  آسه برو آسه بیا
  آروم و آهسته بیا
  هر طرفی میخوای برو
  عاشق و دلبسته بیا
  آسه برو آسه بیا
  اما تو پیوسته بیا
  هرچی دلت میخواد بگو
  تا دلم نشکسته بیا
  آسه آسه
  آسه آسه
  ریزه ریزه
  ریزه ریزه
  بی تو قلبم میره واسه
  دل دروغ نیست
  دل دروغ نیست
  راسته راسته
  راسته راسته
  تو رو دیده تو رو خواسته

  دلی که گل آتیشه
  هیچ جوری وا نمیشه
  مونده تو کاره خویشه
  عشقه که زندگیشه
  دلی که به تو دلبسته
  دردی رو به روت نبسته
  کاراش همش یه دسته
  توئی که میپرسته
  توئی که میپرسته
  آسه آسه
  آسه آسه
  ریزه ریزه
  ریزه ریزه
  بی تو قلبم میره واسه
  دل دروغ نیست
  دل دروغ نیست
  راسته راسته
  راسته راسته
  تو رو دیده تو رو خواسته

  آسه آسه

  آسه آسه
  ریزه ریزه
  دل دروغ نیست
  راسته راسته

  دلی که گل آتیشه
  هیچ جوری وا نمیشه
  مونده تو کاره خویشه
  عشقه که زندگیشه
  دلی که به تو دلبسته
  دردی رو به روت نبسته
  کاراش همش یه دسته
  توئی که میپرسته
  توئی که میپرسته
  آسه آسه
  آسه آسه
  ریزه ریزه
  ریزه ریزه
  بی تو قلبم میره واسه
  دل دروغ نیست
  دل دروغ نیست
  راسته راسته
  راسته راسته
  تو رو دیده تو رو خواسته
  آسه آسه
  آسه آسه
  ریزه ریزه
  ریزه ریزه
  بی تو قلبم میره واسه
  دل دروغ نیست
  دل دروغ نیست
  راسته راسته
  راسته راسته
  تو رو دیده تو رو خواستهدانلود آهنگ آسه آسه شیلا
به اشتراک گذاری آهنگ آسه آسه

Suggest Correction of aseh aseh Name or Credits