نخلستاننخلستان


  متن آهنگ نخلستان از امان الله تاجیک

  کنون که آزرده ام از جدایی تو
  بیادم آید شب آشنایی تو
  در آنشب تابستان به گوشه نخلستان هلال مه پیدا بود
  ترانه قایقران به ساحل آبادان زبان عشق ما بود

  موج کف آلود برسینه رود شور آفرین بود زیبا بود
  تا با تو بودم آوای عودم شعرو سرودم گویا بود2

  بی تو شبانگاه ای تنها ام
  یدم همصبت ماه همراز ناهیدم2دانلود آهنگ نخلستان امان الله تاجیک
به اشتراک گذاری آهنگ نخلستان

Suggest Correction of Nakhlestan Name or Credits