بردی از یادم (با دلکش)

  متن آهنگ بردی از یادم (با دلکش)

  [دلکش]
  بردی از یادم
  دادی بر بادم
  با یادت شادم
  [ویگن]
  دل به تو دادم
  در دام افتادم
  از غم آزادم

  [دلکش]
  دل به تو دادم فتادم به بند
  ای گل بر اشک خونینم نخند

  [ویگن]
  سوزم از سوز نگاهت هنوز
  چشم من باشد به راهت هنوز
  چه شد آن همه پیمان که از آن لب خندان
  بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن


  [دلکش]
  کی آیی به برم ای شمع سحرم
  در بزمم نفسی بنشین تاج سرم
  تا از جان گذرم

  [ویگن]
  پا به سرم نِه جان به تنم دِه
  چون به سر آمد عمر بی‌ثمرم
  نشسته بر دل غبار غم
  زانکه من در دیار غم
  گشته‌ام غمگسار غم

  [ویگن]
  امید اهل وفا تویی
  رفته راه خطا تویی
  آفت جان ما تویی

  [ویگن و دلکش]
  بردی از یادم
  دادی بر بادم
  با یادت شادم
  دل به تو دادم
  در دام افتادم
  از غم آزادم
  دل به تو دادم فتادم به بند
  ای گل بر اشک خونینم نخند
  سوزم از سوز نگاهت هنوز
  چشم من باشد به راهت هنوز

بردی از یادم (با دلکش)


Download بردی از یادم (با دلکش)

اشتراک گذاری