بیابیا


  متن آهنگ بیا از شاهین نجفی

  اگر دینی همش خدا خدا می حرفه / تی عشق وستیه که همه جا می حرفه

  بیه مَرَه یاری بَدَن / می دیلِ دیلداری بَدَن

  که زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه

  نَنی چوجور غم دَرَمه / تَرَه می وَر کم دَرَمَه

  می آرزو می دیل خوشی / هَنَه که تو بایی نیشی

  اَ حَرفِه باز بوگوفتمه، فارَس مَرَه بوسوختَمِه بوسوختَمِه، چَرَه نایی تو

  بایی دوباره پا گیرم، تی دستانه حنا گیرم ... حنا گیرم ... اگر بایی تو

  بیه مَرَه یاری بَدَن / می دیلِ دیلداری بَدَن

  که زندیگی همش غمه / ای دونیا غم می همدمه ...

  ترجمه به فارسی:

  بیا منو یاری بده، دلمُ دلداری بده

  که زندگی همش غم ئه، یه دنیا غم همدمم ئه

  نمیدونی چه جور غم دارما... تو رو پیشم کم دارما

  آرزوم و دل خوشیم اینه که تو بیای، نری

  اگه بیای تو این حرفُ باز گفتما، برس به من، سوختما

  بیای دوباره پا میگیرم، دستاتُ حنا میگیرم

  چرا نمییای تو؟

  چرا نمییای تو؟دانلود آهنگ بیا شاهین نجفی
به اشتراک گذاری آهنگ بیا

Suggest Correction of Bia Name or Credits