بیابیا


  متن آهنگ بیا از شاهین نجفی

  بیه مره یاری بدن
  اگر دینی همش خودا خودا می حرفه تی عشق وسی کی همه جا می حرفه
  بیا مره یاری بدن می دیل دیل داری بدن
  کی زندگی همش غمه ایدونیا غم می همدمه
  ننی چجور غم دارمه تره می ور کم دارم
  می ارزو می دیل خوشی هنه کی تو بئی نیشی
  ا حرفه باز بوگوفتمه فرس مره بوسختمه چره نئیی تو
  بئی دوباره پا گیرم تی دستانه حنا گیرم اگر بئی تودانلود آهنگ بیا شاهین نجفی
به اشتراک گذاری آهنگ بیا

Suggest Correction of Bia Name or Credits