کوه دماوند

  متن آهنگ کوه دماوند

  گفتم که پابندم
  کوه دماوندم
  گفتم که پابندم
  کوه دماوندم
  می رفتی و از تو
  من دل نمی کندم
  رفتی و من تنها
  با یاد تو ماندم

  تا جان به تن دارم
  بهر تو می مانم
  روزی تو می آیی
  ای رفته می دانم

  خندیدی و گفتی
  این هم سرابی بود
  این آمدن رفتن
  یه لحظه خوابی بود

  گفتم که پابندم
  کوه دماوندم
  می رفتی و از تو
  من دل نمی کندم
  رفتی و من تنها
  با یاد تو ماندم

  رفتی و عطر تو
  در بسترم مانده
  تنها ز تو نامی
  در دفترم مانده

  روزی که برگردی
  ای نازنین من
  کنج قفس بی تو
  مشتی پرم مانده

  گفتم که پابندم
  کوه دماوندم
  می رفتی و از تو
  من دل نمی کندم
  رفتی و من تنها
  با یاد تو ماندم

کوه دماوند


Download کوه دماوند

اشتراک گذاری