عروس و دومادعروس و دوماد


  متن آهنگ عروس و دوماد از حسن شماعی زاده

  شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
  شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
  بس که خوشگله عروس به آسمون میکنه ناز
  سرنا و داپور بدین با چه نشاطی گرد ساز
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  به سر عروس خانوم شاباش کنین نقل و نبات
  به سر عروس خانوم شاباش کنین نقل و نبات
  این لباس پریه رو به قامتش چه خوب میاد
  همگی کف بزنین باهم بگین شاباش شاباش
  همگی کف بزنین باهم بگین شاباش شاباش
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
  مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
  راه میره آروم آروم می دونه عروس سوارشه
  زیر روبند زری چشم عروس به یارشه
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنهدانلود آهنگ عروس و دوماد حسن شماعی زاده
به اشتراک گذاری آهنگ عروس و دوماد

Suggest Correction of Aroos-o- Domad Name or Credits