آینهآینه


  متن آهنگ آینه از شهره صولتی

  من توبه کردم از عشق
  که رفته برنگردم
  بی تو به جون رسیدم
  از توبه توبه کردم
  دلی که شد اسیرت
  از تو جدا نمی شه
  کسی که شد گرفتار
  دیگه رها نمی شه
  حال پریشون منو
  از سر زلفام بپرس
  نگاهتو آئینه کن
  از دو تا چشمام بپرس
  تو راه و رسم عشقو
  دل بردن و می دونی
  کاشکی یادت می دادن
  یه ذره مهربونی
  چشمهای عاشق من
  آئینه قلب منه
  نذار که آئینه عشق
  تو دست تو بشکنه
  من توبه کردم از عشق
  که رفته برنگردم
  بی تو به جون رسیدم
  از توبه توبه کردم
  دلی که شد اسیرت
  از تو جدا نمی شه
  کسی که شد گرفتار
  دیگه رها نمی شهدانلود آهنگ آینه شهره صولتی
به اشتراک گذاری آهنگ آینه

Suggest Correction of Ayneh Name or Credits