شهر غریبشهر غریب


  متن آهنگ شهر غریب از شهلا سرشار

  روزی که از تو جدا شم روز مرگ خنده هامه
  روز تنهایی دستام فصل سرد گریه هامه
  توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده
  هنوزم اون بید مجنون عکس قلبت رو پوشونده
  بعد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم
  حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم

  روزی که از تو جدا شم روز مرگ خنده هامه
  روز تنهایی دستام فصل سرد گریه هامه
  توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده
  هنوزم اون بید مجنون عکس قلبت رو پوشونده
  بعد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم
  حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم

  تو با خوشحالی و امید من و تنهایی و حسرت
  تو تو باغ پر از گل من یکی ای تو شهر غربت
  روح من همسفر غم توی شهر غصه پوسید
  قلب من همراه قلبت پاک و غمگنانه پوسید
  بعد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم
  حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم

  روزی که از تو جدا شم روز مرگ خنده هامه
  روز تنهایی دستام فصل سرد گریه هامه
  توی اون کوچه غمگین جای پاهای تو مونده
  هنوزم اون بید مجنون عکس قلبت رو پوشونده
  بعد تو گریه رفیقم غم تو داده فریبم
  حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبم
  توی این شهر غریبمدانلود آهنگ شهر غریب شهلا سرشار
به اشتراک گذاری آهنگ شهر غریب

Suggest Correction of Shahreh Gharib Name or Credits