دل شیدا

  متن آهنگ دل شیدا

  از غم عشقت دل شیدا شکست
  شیشه می در شب یلدا شکست

  بس که زدم خار مغیلان به کف
  خار مغیلان همه در پا شکست
  ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
  چشم بد از روی تو دور ای صنم

  زلف و به رخسار چو افشان کنی
  حالات جمعی را پریشان کنی
  وای و به حال دل شیدای من

  من از تو دوری نتوانم دگر
  کز تو صبوری نتوانم دگر

دل شیدا


Download دل شیدا

اشتراک گذاری