دوست دارمدوست دارم


  متن آهنگ دوست دارم از شاهین آرین


  به تو نگفتم وقتی نیستی بی قرارتم
  به تو نگفتم هر جا باشی من کنارتم
  حالا دنیا با ما شد
  پر از لحظه های زیبا شد روزگار ما
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  به تو نگفتم خنده با تو آشنا تره
  به تو نگفتم لحظه با تو بی صدا تره
  حالا حال و روز من با تو
  حس این ترانه تنها تو
  با تو زنده ام
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  دوست دارم
  اگه دنیا هم نخواد
  اکه قسمت دل نداد
  دوست دارم
  تا ابد دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترم
  به تو نگفتم وقتی نیستی بی قرارتم
  به تو نگفتم هر جا باشی من کنارتم
  حالا دنیا با ما شد
  پر از لحظه های زیبا شد روزگار ما
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  به تو نگفتم خنده با تو آشناتره
  به تو نگفتم لحظه با تو بی صدا تره
  حالا حال و روز من با تو
  حس این ترانه تنها تو
  با تو زنده ام
  حالا تو گریه ها خنده ها با همیم
  دوست دارم
  اگه دنیا هم نخواد
  اگه قسمت دل نداد
  دوست دارم
  تا ابد دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترم
  دوست دارم
  اگه دلتنگه زمین
  اگه بی رحمه زمان
  تو که باشی عاشق ترمدانلود آهنگ دوست دارم شاهین آرین
به اشتراک گذاری آهنگ دوست دارم

Suggest Correction of Doset Daram Name or Credits