ایواللهایوالله


  متن آهنگ ایوالله از آغاسی

  بیا بیا ای بلا بیا بیا خوش ادا
  من می خونم اینا می زنن
  تو هم بیا نم نمک برقص تو این بزم ما
  گل بودی گلاب شدی ماشاالله
  انگور بودی شراب شدی ماشاالله
  دشمن تو خیر نبینه ایشالله
  مثل طلای ناب شدی ایولله
  راه رفتنت ایوالا
  خندیدنت ایولله
  ناز کردنت ایولله
  قهر کردنت ایولله
  تو که داری یک دسته زلفون کمند کمند کمند
  دست پای من با تار زلفونت ببند ببند ببند
  هر چه که قر توی کمر داری بریز بریز بریز
  تو که لب غنچه داری جون من بخند بخند بخند
  خنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  یواش یواش زلفاتو افشونش کن مث دلم سینتو لرزونش کن
  دستمال بالای سرت بگیر و گردونش کن
  لج کردنت ایوالله
  اخم کردنت ایوالله
  نه گفتنت ایوالله
  بله گفتنت ایوالله
  خنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  گل بودی گلاب شدی ماشاالله
  انگور بودی شراب شدی ماشاالله
  دشمن تو خیر نبینه ایشالله
  مثل طلای ناب شدی ایولله
  رقصیدنت ایوالله
  چرخیدنت ایوالله
  وول خوردنت ایوالله
  دل بردنت ایوالله
  ایووللهدانلود آهنگ ایوالله آغاسی
به اشتراک گذاری آهنگ ایوالله

Suggest Correction of Eyvallah Name or Credits