دوستم داشته باش

  متن آهنگ دوستم داشته باش

  دوستم داشته باش ، بادها، دلتنگ اند
  دستها ، بیهوده ، چشمها، بیرنگ اند
  دوستم داشته باش ، شهرها می لرزند
  برگها می سوزند ، یادها می گندند
  باز شو تا پرواز ، سبز باش از آواز
  آشتی كن با رنگ ، عشق بازی با ساز
  "دوستم داشته باش ،سیب ها پوسیده
  یاس ها خشکیده،شیر هم ترسیده"
  دوستم داشته باش ، عطرها در راهند
  دوستت دارم ها ، آه ، چه كوتاهند
  دوستت خواهم داشت ، بیشتر از باران
  گرمتر از لبخند ، داغ چون تابستان
  دوستت خواهم داشت ، شادتر خواهم شد
  ناب تر ، روشن تر ، بارور خواهم شد
  دوستم داشته باش ، برگ را باور كن
  آفتابی تر شو ، باغ را از بر كن
  دوستم داشته باش ، عطرها در راهند
  دوستت دارم ها ، آه ، چه كوتاهند
  خواب دیدم در خواب ، آب ، آبی تر بود
  روز ، پر سوز نبود ، زخم، شرم آور بود
  خواب دیدم در تو ، رود از تب می سوخت
  نور گیسو می بافت ، باغچه گل می دوخت
  دوستم داشته باش ،عطر ها در راهند
  دوستت دارم ها ،آه چه کوتاهند

دوستم داشته باش


Download دوستم داشته باش

اشتراک گذاری