دووم بیاردووم بیار


  متن آهنگ دووم بیار از امین فیاض

  یواش یواش خرد شدی دل من
  مثل آیینه صاف بودی دل من
  آروم بگیر ناله نکن دل من
  زجه نزن نمی شنوه ای دل من

  یواش یواش خرد شدی دل من
  مثل آیینه صاف بودی دل من
  آروم بگیر ناله نکن دل من
  زجه نزن نمی شنوه ای دل من

  دردتو من میدونم ای دل من
  به پای تو سوخته جونم دل من
  رفیق نیمه راه نباش دل من
  تنها تویی امشب امیدم

  دردتو من میدونم ای دل من
  به پای تو سوخته جونم دل من
  رفیق نیمه راه نباش دل من
  تنها تویی امشب امیدم

  یه امشبو طاقت بیار د ل من
  سر به سر خودت نذار دل من
  بخاطر من می سوزی می دونم
  تو قفس سینه ام اسیری

  یه امشبو طاقت بیار د ل من
  سر به سر خودت نذار دل من
  بخاطر من می سوزی می دونم
  تو قفس سینه ام اسیری

  خسته شدی از انتظار دل من
  یه امشبم تنهام نذار دل من
  شاید دیگه فردا بیاد دل من
  بسه دیگه پریشونی

  خسته شدی از انتظار دل من
  یه امشبم تنهام نذار دل من
  شاید دیگه فردا بیاد دل من
  بسه دیگه بسه دیگه پریشونیدانلود آهنگ دووم بیار امین فیاض
به اشتراک گذاری آهنگ دووم بیار

Suggest Correction of Davoom Biyar Name or Credits