دستاتو حلقه کن به گردنمدستاتو حلقه کن به گردنم


  متن آهنگ دستاتو حلقه کن به گردنم از حسن شماعی زاده

  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بوگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  بگو از عاشقی پروا نداری
  هوایی جز هوای ما نداری
  بیا دین منو دنیای من باش
  بگو جز من در این دنیا نداری
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  تو میدونی تو را من میپرستم
  یه عمره من بپای تو نشستم
  تویی امیدو عشق اخرینم
  بگو مال منی تازنده هستم
  چنان عشقت بجونم کرده ریشه
  که یک لحظه جدا از دل نمیشه
  مبادا بشکنی عهدی که بستی
  بذار عاشق بمونم تا همیشه
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بوگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  یه عمره من بپای تو نشستم
  تویی امیدو عشق اخرینم
  بگو مال منی تازنده هستم
  چنان عشقت بجونم کرده ریشه
  که یک لحظه جدا از دل نمیشه
  مبادا بشکنی عهدی که بستی
  بذار عاشق بمونم تا همیشه
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنمدانلود آهنگ دستاتو حلقه کن به گردنم حسن شماعی زاده
به اشتراک گذاری آهنگ دستاتو حلقه کن به گردنم

Suggest Correction of Dastato Halgheh Kon Beh Gardanam Name or Credits