خطا کردمخطا کردم


  متن آهنگ خطا کردم از سوسن

  «تو میگفتی به من وفا کنی تا زنده هستم
  خطا کردم که من با عشق تو پیمون ببستم»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «فغان از بی وفایی دلی رنجیده دارم
  از این دیر آشنایی»(2)

  تو به من نا مهربونی تو که قدر من ندونی

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «قلب من غمدیده شکستی
  در بزم رقیب من نشستی»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم

  «تو میگفتی به من وفا کنی تا زنده هستم
  خطا کردم که من با عشق تو پیمون ببستم»(2)

  دیگر از دیار تو ره سفر بگیرم
  تو از من بگذر و بگذار به درد خود بمیرم(2)

  {سوسن}دانلود آهنگ خطا کردم سوسن
به اشتراک گذاری آهنگ خطا کردم

Suggest Correction of Khata Kardam Name or Credits