خوش به حال دیوونهخوش به حال دیوونه


  متن آهنگ خوش به حال دیوونه از سوسن

  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  با کسی او دیگه کاری نداره
  از کسی او دیگه پروا نداره
  تودلش عشق کسی جا نداره
  آشنائی دیگه معنا نداره
  تودلش عشق کسی جا نداره
  آشنائی دیگه معنا نداره
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  پاشو رو تموم دنیا می زاره
  به دیاره دیگه ای پا میزاره
  واسه هرکس ادائی درمیاره
  همه را به خندیدن وا میداره
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  از تموم زندگیروشو بر میگردونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونه
  خوش به حاله دیونه که همیشه خندونهدانلود آهنگ خوش به حال دیوونه سوسن
به اشتراک گذاری آهنگ خوش به حال دیوونه

Suggest Correction of Khosh Be Hale Divoone Name or Credits