سر به سرم نذارسر به سرم نذار


  متن آهنگ سر به سرم نذار از سوسن

  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  وقتی که فصلام همه پاییز بشه
  کاسه ی صبرم پر لبریز بشه
  فرقی نداره واسه من غریبه با آشنا
  حتی به سایمم می گم دیگه باهام راه نیا
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  وقتی که فصلام همه پاییز بشه
  کاسه ی صبرم پر لبریز بشه
  فرقی نداره واسه من غریبه با آشنا
  حتی به سایمم می گم دیگه باهام راه نیا
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برامدانلود آهنگ سر به سرم نذار سوسن
به اشتراک گذاری آهنگ سر به سرم نذار

Suggest Correction of Sar Be Saram Nazar Name or Credits