کمتر کمتر

  متن آهنگ کمتر کمتر

  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  همه شهر میدونن چقدوچقد دوست دارمت
  اگه با من بمونی همیشه روی سر میذارمت
  تو انقد پاک و خوبی که حسودیم میشه من دست خدا بسپارمت
  تو انقد پاک و خوبی که حسودیم میشه حتی به خدا بسپارمت
  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  هی مثل گل توی باد این ور و اون ور نرو
  با من عاشق برقص از کف من در نرو
  وقتی میرقصی بهار پر میکشه تو چشات
  غنچه همش گل به گل میشکفه از جای پات
  قلبمو با رقص خود میلرزونی آی
  میپاشونی های میکوبونی وای
  بس کن دختر کمتر کمتر
  کی گفت بیشتر کمتر کمتر
  شهرو شلوغ میکنی بسه دیگه ناز نکن
  بسه پیش این و اون مشت منو وا نکن
  قلبمو با رقص خود میلرزونی آی
  میپاشونی های میکوبونی وای
  بس کن دختر کمتر کمتر
  کی گفت بیشتر کمتر کمتر
  همه شهر میدونن که چقدر دوست دارمت
  اگه با من بمونی روی سر میذارمت
  همه شهر میدونن چقدوچقد دوست دارمت
  اگه با من بمونی همیشه روی سر میذارمت

کمتر کمتر


Download کمتر کمتر

اشتراک گذاری