کویرکویر


  متن آهنگ کویر از گوگوش

  من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
  یه عمره که دریا رو میبینم تو سراب
  بهار برای اسم یه اسمه کهنه تو کتاب
  حرف با آسمون چرا میمونه بی جواب

  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگه بارون بباره آروم آروم نم نم رو لب خشک تشنم گیسوی سبز جنگل تنمو می پوشونه
  پرنده رو درختها میسازه آشیونه

  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگه بارون بباره آروم آروم نم نم رولب خشک تشنم
  گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه
  پرنده رو درختها میسازه آشیونه
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایادانلود آهنگ کویر گوگوش
به اشتراک گذاری آهنگ کویر

Suggest Correction of Kavir Name or Credits