رینگو

  متن آهنگ رینگو

  میخوام بگم یه متلی
  زیه پیاله کتلی
  سوار اسب سپید
  تفنگس دسته سپید
  زس پرسم تو کی ای
  بگم منم رینگو

  رینگو رینگو
  رینگو رینگو
  رینگو رینگو
  رینگو رینگو

  از مال کریم تا تگزاس
  از بیبیان تا کانزاس
  هرچی دزد بیده کشتش
  یه دلار انعام توی مشتش
  شنید گوی کی ام
  بگم گروم رینگو

  رینگو رینگو
  رینگو رینگو
  رینگو رینگو
  رینگو رینگو

رینگو


Download رینگو

اشتراک گذاری