الکی

  متن آهنگ الکی

  من فقط عاشق اینم
  حرف قلبت و بدونم
  الکی بگم جدا شیم
  تو بگی که نمیتونم

  من فقط عاشق اینم
  بگی از همه بیزاری
  دو سه روز پیدام نشه
  تا ببینم چه حالی داری

  من فقط عاشق اینم
  عمری از خدا بگیرم
  اِنقدر زنده بودم
  تا به جای تو بمیرم

  من فقط عاشق اینم
  روزایی که با تو تنهام
  کار و بار زندگیم و بزارم برای فردا

  من فقط عاشق اینم
  وقتی از همه کلافم
  بشینم یه گوشه دنج
  موهای تو را ببافم

  عاشق اون لحظه ام که
  پشت پنجره بشینم
  حواست به من نباشه
  دزدکی تو رو ببینم

  من عاشق اینم
  عمری از خدا بگیرم
  اِنقدر زنده بمونم
  تا به جای تو بمیرم

  من فقط عاشق اینم
  عمری از خدا بگیرم
  اِنقدر زنده بمونم
  تا به جای تو بمیرم

الکی


Download الکی

اشتراک گذاری