بیقراربیقرار


  متن آهنگ بیقرار از حمیرا

  دلم در انتظارتتو سینه بی قراره
  می خوام دوستت دارمرو بهت بگم دوباره

  هوا هوای عشقهآخ خدا خدای عشقه
  می لرزه دل تو سینمصداش صدای عشقه
  می لرزه دل تو سینم صداش صدای عشقه

  بیا که منجدا ز تو نمیرم
  دیوونتم عاشقتم اسیرم
  بیا که بی تو زندگی حرومه
  میخوام بگم هنوز برات می میرم

  توییهمه نیازمبیا که جون ببازم
  بستری از گل یاس برای تو بسازم

  من و ببر از اینجا به شهر آرزو ها
  منو ببر عزیزم هر جا می خوای تو دنیا

  دلم در انتظارتتو سینه بی قراره
  می خوام دوستت دارمروبهت بگم دوباره

  هوا هوای عشقه آخ خدا خدای عشقه
  می لرزه دل تو سینمصداش صدای عشقه
  می لرزه دل تو سینمصداش صدای عشقه

  صدای قلب من چه عاشقونه
  بهت می گه که عاشقت همونه
  یادت می یآد وقتی که رفتی گفتم
  عشق که پاکهتا ابد می مونه

  توییهمه نیازم
  بیا که جون ببازم
  بستری از گل یاسبرای تو بسازم

  من و ببر از اینجابه شهر آرزو ها
  من و ببر عزیزم هر جا می خوای تو دنیا

  دلم در انتظارتتو سینه بی قراره
  می خوام دوستت دارم رو بهت بگم دوباره

  هوا هوای عشق آخ خدا خدای عشقه
  می لرزهدل تو سینم صداشصدای عشقه
  می لرزهدل تو سینم صداشصدای عشقه

  صدای قلب من.......................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ...........................................صدای عشقهدانلود آهنگ بیقرار حمیرا
به اشتراک گذاری آهنگ بیقرار

Suggest Correction of Bee Gharar Name or Credits