ولک ولکولک ولک


  متن آهنگ ولک ولک از فریده

  نازه نازه وولک نمک می ریزه وولک
  گیساش بلنده وولک رو خوش می ریزه وولک
  نازه نازه وولک نمک می ریزه وولک
  گیساش بلنده وولک رو خوش می ریزه وولک

  نازه نازه وولک نمک می ریزم وولک
  نازه نازه وولک نمک می ریزه وولک
  گیسام بلنده وولک رو خوم می ریزم وولک
  گیساش بلنده وولک رو خوش می ریزه وولک

  دختر آبادانم همسایه اهوازم
  پوستم زیتونی و همیشه شاد شادم
  پای آتیش لب بندر میون نخلستون
  کمرم باریک و همیشه قر می ریزم
  کمرم باریک و همیشه قر می ریزم

  نازه نازه وولک نمک می ریزم وولک
  نازه نازه وولک نمک می ریزه وولک
  گیسام بلنده وولک رو خوم می ریزم وولک
  گیساش بلنده وولک رو خوش می ریزه وولک

  بیا پای بندر واسه تو ناز کنم
  دلمو بهت بدم عاشقی آغاز کنم
  با تو تنگ غروب چه صفایی داره
  یار مو خوشگله و همیشه شاد شاده
  یار مو خوشگله و همیشه شاد شاده

  نازه نازه وولک نمک می ریزم وولک
  نازه نازه وولک نمک می ریزه وولک
  گیسام بلنده وولک رو خوم می ریزم وولک
  گیساش بلنده وولک رو خوش می ریزه وولکدانلود آهنگ ولک ولک فریده
به اشتراک گذاری آهنگ ولک ولک

Suggest Correction of Volak Volak Name or Credits