نازی نازی

  متن آهنگ نازی نازی

  بازاومد اون خوشگله - اون که عزیز دله
  وای که چه قدنازداره- نازکشیدن مشکله
  بوسه لبهاش آب حیاته - خنده نازش نقل ونباته

  نگاش آتشه منو میکشه
  دل من به اون پری رو خوشه

  به قدوبالاش می نازه - میدونه چقد طنازه
  همیشه میگیره بونه - دل منو خون می سازه

نازی نازی


Download نازی نازی

اشتراک گذاری