دیشب خواب تورا دیدمدیشب خواب تورا دیدم


  متن آهنگ دیشب خواب تورا دیدم از عارف

  دیشب خواب تورا دیدمچه رویای پرشوری
  انگار که توی خواب دیدمتوسالهاازمن دوری
  تورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بود
  هزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بود

  Music A

  مثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستی
  تا دست دادم بگیرمت ، پرچین شدی شکستی
  آه ای فلک نفرین به تو ، ببین چه میکشم من
  جدا از آن مهر آفرین ، میونه آتشم من

  Music B

  دیشب خواب تورا دیدمچه رویای پرشوری
  انگار که توی خواب دیدمتوسالهاازمن دوری
  تورا توی باغی دیدم ، که سرتا سر خزان بود
  هزارون چشم پرزه اشک ، به طاق آسمون بود

  Music A

  مثال عکس قرص ماه ، میون آب نشستی
  تا دست دادم بگیرمت ، پرچین شدی شکستی
  آه ای فلک نفرین به تو ، ببین چه میکشم من
  جدا از آن مهر آفرین ، میونه آتشم مندانلود آهنگ دیشب خواب تورا دیدم عارف
به اشتراک گذاری آهنگ دیشب خواب تورا دیدم

Suggest Correction of Dishab khabe to ra didam by Aref Name or Credits