نازنین عاشقنازنین عاشق


  متن آهنگ نازنین عاشق از نوش آفرین

  نازنین عاشق به دیدارم بیا که
  لاله لاله گلنارو به گلزار می برم من.
  نازنین عاشق خریدارم بیا که
  تازه تازه رؤیا رو به بازار می برم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااا

  سرو بلند بالا بزن راه چمن که
  سبزه سبزه مژگونو بیقرار میبرم من.
  نیلبک عشقو سر راهم بزن که
  نغمه نغمه آوازو به نیزار میبرم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااا

  نازنین عاشق به دیدارم بیا که
  لاله لاله گلنارو به گلزار می برم من.
  نازنین عاشق خریدارم بیا که
  تازه تازه رؤیا رو به بازار می برم من.
  چه عاشقونه
  دارم بهونه
  دلکت جا مونده
  توی زلفونم
  دلکت می ناله
  که پریشونم
  یه بغل رویا رو
  می برم بی تاب
  می پرم تا مهتاب هاااااادانلود آهنگ نازنین عاشق نوش آفرین
به اشتراک گذاری آهنگ نازنین عاشق

Suggest Correction of Nazanineh ashegh by Nooshafarin Name or Credits