دیوونه

  متن آهنگ دیوونه

  وقتیکه دلتنگی میاد
  وقتیکه بارون میگیره
  قلب بهونه گیر من سراغتو میگیره
  نمنم بارون میگیره
  خواستن تو جون میگیره
  یه دیوونه از تو کوچه ها از تو نشونی میگیره
  پاهایم بی اختیار منو با خود میارن
  ته این کوچه بن بست جاییکه دل بتو بست
  پاهایم بی اختیار منو با خود میارن
  ته این کوچه بن بست جاییکه دل بتو بست
  کجا رفتی ای دیونه
  ندارم از تو نشونه
  کجا رفتی ای دیونه
  ندارم از تو نشونه
  قرص ماه میرقصه هرشب
  دامن نقره ای برتن
  وقتیکه تنها میرم من سر هر کوچه و برزن
  ندارم از تو نشونی
  چقده نا مهربونی
  مگه از تو چی میخواستم
  بجز عشقو همزبونی
  پاهایم بی اختیار منو با خود میارن
  ته این کوچه بن بست جاییکه دل بتو بست
  پاهایم بی اختیار منو با خود میارن
  ته این کوچه بن بست جاییکه دل بتو بست
  کجا رفتی ای دیونه
  ندارم از تو نشونه
  کجا رفتی ای نیونه
  ندارم از تو نشونه
  بوی تن تو پیچیدهتو درودیوار خونه
  بیتو روزا تکو تنهام
  مثل یه زندون میمونه
  من برای دیدن تو مرگودر اغوش میگیرم
  تو بگو کدوم دیاری تا بیام برات بمیرم
  اروم بگیرم

دیوونه


Download دیوونه

اشتراک گذاری