مستمست


  متن آهنگ مست از احمد آزاد

  می زدم و لولم مستم و شنگولم
  حال خوشی دارم کی فولم و جورم
  پاهام چرا اینقدر کج و راست میشه
  بی معرفت هر جا دلش خواست میشه
  عشقم کشیده ایجوری باشم
  خوبه که ادم عشقی باشه داداشم 2دانلود آهنگ مست احمد آزاد
به اشتراک گذاری آهنگ مست

Suggest Correction of Mast Name or Credits