رفیق

  متن آهنگ رفیق

  طاقت بیار رفیق (رفیق،رفیق،رفیق،رفیق،رفیق)

  طاقت بیار ، می شه شنید خندیدن دلخواه رو
  تو زنده می مونی رفیق ، طاقت بیار این راه رو
  طوفان رو پشت سر بذار ، اون سمت ما آبادیه
  این زمزمه تو گوشمه ، فردا پر از آزادیه
  طاقت بیار رفیق ، دنیا تو مشت ماست
  طاقت بیار رفیق ، خورشید پشت ماست

  طاقت بیار رفیق ، ما هر دو بی کسیم
  طاقت بیار رفیق ، داریم می رسیم

  دنیا اگه تاریک شد ، دستای فانوس رو بگیر
  با من بیا ، با من بیا ، چیزی نمونده از مسیر
  سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار
  امروز وقت خواب نیست ، ما با همیم ، طاقت بیار
  طاقت بیار رفیق ، دنیا تو مشت ماست
  طاقت بیار رفیق ، خورشید پشت ماست

  طاقت بیار رفیق ، ما هر دو بی کسیم
  طاقت بیار رفیق ، داریم می رسیم

  طاقت بیار رفیق (رفیق،رفیق،رفیق)

  طاقت بیار رفیق

  رفیق (رفیق،رفیق،رفیق)

  طاقت بیار رفیق

رفیق


Download رفیق

اشتراک گذاری