پریشونپریشون


  متن آهنگ پریشون از هایده

  پشیمون

  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  حالا که پیشت پشیمون اومدمحالا که با چشم گریون اومدم
  دیگه از گذشته ها نگو نگوحالا که خودم پشیمون اومدم
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  بی تو تمومه کار دل بی قرار منبی تو خزون سرده به خدا بهار من
  بی تو اسیر درده تن من تو دست غمبی تو سحر نداره شب انتظار من
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم

  بی تو تمومه کار دل بی قرار منبی تو خزون سرده به خدا بهار من
  بی تو اسیر درده تن من تو دست غمبی تو سحر نداره شب انتظار من
  من پشیمون اومدم دل و دل نکن نکنحالا که دیوونتم دیگه آبو گل نکن
  عاشق دیوونتو از خودت جدا نکندلی که خونه توست خونه بلا نکن
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونم
  به خدا اینو میدونمنمیشه بی تو بمونمدانلود آهنگ پریشون هایده
به اشتراک گذاری آهنگ پریشون

Suggest Correction of Parishoon Name or Credits