با همبا هم


  متن آهنگ با هم از گوگوش

  با هم میشه مثل ماه درخشید
  میشه به زمین ستاره بخشید
  با هم میشه تو روزای ابری
  از گم شدن خورشید نترسید
  با هم میشه آفتاب رو صدا کرد
  خاک رو معتبر مثل طلا کرد
  با هم میشه سنگ بی صدا رو
  با ناز ترانه آشنا کرد
  با هم پشت ما کوهه
  نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم
  این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آوازیم


  بتازه غصه تا میخواد بتازه
  نسازه روزگار با ما نسازه
  شب و روز طعنهء دشمن دوباره
  بباره از در و دیوار بباره
  گاه هم پشت ما کوهه
  نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم
  این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آوازیم


  با هم میشه مثل ماه درخشید
  میشه به زمین ستاره بخشید
  با هم میشه تو روزای ابری
  از گم شدن خورشید نترسید
  با هم میشه آفتاب رو صدا کرد
  خاک رو معتبر مثل طلا کرد
  با هم میشه سنگ بی صدا رو
  با ناز ترانه آشنا کرد
  با هم پشت ما کوهه
  نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم
  این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آوازیم
  با هم پشت ما کوهه
  نمی ترسیم، نمی افتیم، نمی بازیم
  این آواز نمیمیره تا وقتی که هم آوازیم

  بـــا هـــمدانلود آهنگ با هم گوگوش
به اشتراک گذاری آهنگ با هم

Suggest Correction of Ba Ham Name or Credits