تصویر رویاتصویر رویا


  متن آهنگ تصویر رویا از داریوش

  شب از مهتاب سر میره
  تمام ماه تو آبه
  شبیه عکسه یک رویاست
  تو خوابیدی جهان خوابه
  زمین دور تو می گرده
  زمان دست تو افتاده
  تماشا کن سکوت تو
  عجب عمقی به شب داده
  تو خواب انگار طرحی از
  گل و مهتاب و لبخندی
  شب از جایی شروع می شه
  که تو چشماتو می بندی

  تو رو آغوش می گیرم
  تنم سر ریزه رویا شه
  جهان قد یه لالایی
  توی آغوش من جا شه
  تورو آغوش می گیرم
  هوا تاریک تر می شه
  خدا از دست های تو
  به من نزدیک تر می شه
  زمین دور تو می گرده
  زمان دست تو افتاده
  تماشا کن سکوت تو
  عجب عمقی به شب داده
  تمام خونه پر می شه
  از این تصویر رویایی
  تماشا کن ، تماشا کن
  چه بی رحمانه زیباییدانلود آهنگ تصویر رویا داریوش
به اشتراک گذاری آهنگ تصویر رویا

Suggest Correction of Tasvir E Roya Name or Credits