غروب پاییزی (قدیمی)

  متن آهنگ غروب پاییزی (قدیمی)

  پرم از بوی رسیدن پرم از بوی پرنده
  تو پر از بوی توقف تو مثل سم کشنده
  تو دروغی حتی دیو قصه بد نیست مثل تو
  کشتن باغچه رو پاییزم بلد نیست مثل تو
  حالا از خالی ترین غروب پاییزی پرم
  نمیتونم با دو دستم بدیهاتو بشمارم
  تو دروغی مثل پهلوونای شهر فرنگ
  مثل اسب چوبی که مارو به هیچ جا نمی برد
  مثل آواز خروس قندی که زودی آب میشد
  مثل گرگی که کلاه قرمزی قصه رو خورد
  تو دروغی حتی دیو قصه بد نیست مثل تو
  کشتن باغچه رو پاییزم بلد نیست مثل تو
  طفلکی من که چه ساده به عزای من نشسته
  طفلکی این من بی من بی تو بدجوری شکسته
  تو دروغی حتی دیو قصه بد نیست مثل تو
  کشتن باغچه رو پاییزم بلد نیست مثل تو
  حالا از خالی ترین غروب پاییزی پرم
  نمیتونم با دو دستم بدیهاتو بشمارم
  کاشکی چشمات واسه پرپر زدنم گریه میکرد
  تن تازت واسه زخمای تنم گریه می کرد
  کاشکی چشمات توی تاریکی به دادم میرسید
  واسه بی حجله عروسی که منم گریه میکرد
  تو دروغی حتی دیو قصه بد نیست مثل تو
  کشتن باغچه رو پاییزم بلد نیست مثل تو

غروب پاییزی (قدیمی)


Download غروب پاییزی (قدیمی)

اشتراک گذاری