چه بی ثمر می خندمچه بی ثمر می خندم


  متن آهنگ چه بی ثمر می خندم از الهه

  در این دنیا تک و تنها شدم من
  گیاهی در دل صحرا شدم من
  چو مجنونی که از مردم گریزد
  شتابان در پی لیلا شدم من

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من

  من آن دیر آشنا را می شناسم
  من آن شیرین ادا را می شناسم
  من آن زود آشنا را می شناسم
  محبت بین ما کار خدا بود
  از اینجا من خدا را می شناسم

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من

  خوش آن روزی
  که این دنیا سر آید
  قیامت با قیام محشر آید
  بگیرم دامن عدل الهی
  بپرسم کام عاشق کی بر آید

  چه بی اثر می خندم
  چه بی ثمر می گریم
  به ناکامی چرا رسوا شدم من
  چرا عاشق چرا شیدا شدم مندانلود آهنگ چه بی ثمر می خندم الهه
به اشتراک گذاری آهنگ چه بی ثمر می خندم

Suggest Correction of ba samar mikhandam by Elahe Name or Credits