کفتر کاکل بسرکفتر کاکل بسر


  متن آهنگ کفتر کاکل بسر از معین

  کفتر کاکل به سر های های
  این خبر از من ببر وای وای
  بگو به یارم
  که دوسش دارم
  بگو برگرده چشم براشم من
  خاطر خواشم من
  من برات هر چی میگفتم همه از دل بود
  همه از دل بود
  همه از دل بود
  تو برام هر چی می گفتی همه باطل بود
  همه باطل بود
  همه باطل بود
  کفتر کاکل به سر های های
  این خبر از من ببر وای وای
  بگو به یارم
  که دوسش دارم
  بگو برگرده چشم براشم من
  خاطر خواشم مندانلود آهنگ کفتر کاکل بسر معین
به اشتراک گذاری آهنگ کفتر کاکل بسر

Suggest Correction of Kaftare Kakol Besar Name or Credits