در این دنیادر این دنیا


  متن آهنگ در این دنیا از شادمهر عقیلی

  ر این دنیا تک و تنها شدم من
  گیاهی در دل صحرا شدم من
  چو مجنونی که از مردم گریزد
  شتابان در پی لیلا شدم من
  چه بی اثر می خندم !
  چه بی ثمر می گریم !
  به ناکامی چرا رسوا شدم من !
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من !
  من آن دیر آشنا را میشناسم
  من آن شیرین ادا را میشناسم
  محبت بین ما کار خدا بود
  از اینجا من خدا را می شناسم
  چه بی اثر می خندم !
  چه بی ثمر می گریم !
  به ناکامی چرا رسوا شدم من ؟!
  چرا عاشق چرا شیدا شدم من ؟!دانلود آهنگ در این دنیا شادمهر عقیلی
به اشتراک گذاری آهنگ در این دنیا

Suggest Correction of Dar In Donya by Shadmehr Aghili Name or Credits