غزلِ میوه فروشغزلِ میوه فروش


  متن آهنگ غزلِ میوه فروش از ایرج

  دو لب همچون انار و گونه ای همچون هلو داری
  زه بس که خشگلی با من همیشه های و هو داری
  دو تا گرمک بود لرزن مییونه سینیه نازت
  تو چون سیب و گلابی تب داری رنگ و بو داری
  ملامت میکنی مارا مییونه هرکسو ناکس
  چقد گفتی که ای عاشق سری همچو کدو داری
  رخم مانندالو زرد شد از غصه هجران
  فرامشم مکن ای انکه روی چون هلو داریدانلود آهنگ غزلِ میوه فروش ایرج
به اشتراک گذاری آهنگ غزلِ میوه فروش

Suggest Correction of ghazale mive forosh Name or Credits