گل بهاریگل بهاری


    متن آهنگ گل بهاری از علیرضا افتخاری

    نازنینم چونان گل بهاری
    صفای جان و دل من بنفشه‌زاری
    چه کرده‌ای با دل من خبر نداری

    لحظه لحظه می‌دود دلم به سوی تو
    ذره ذره می شود در آرزوی تو
    به هر دو عالم ندهم نگاه دلجوی تو

    زیبا، شیرین، آرام جانی
    خندان، خندان دل می ستانی

    غزل خوان گل افشان چو باز آیی
    جهان را چه زیبا بیارآیی

    روشن‌تر از صبح سپیدی
    در جان من نور امیدی
    تو همچون ستاره درخشانی
    فروزان چو خورشید تابانی

    دلم را نگارا نمانده یارا
    به مهربانی بخوان ما را

    لحظه لحظه می‌دود دلم به سوی
    تو ذره ذره می‌شود در آرزوی تو
    به هر دو عالم ندهم نگاه دلجوی تو

    می نشینم سر راهت که نگاهت به چشمان من افتد
    تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتد

    ای نسیم پرنیان پوش
    در دل نگردد آتش عشق تو خاموش

    لحظه لحظه می‌دود دلم به سوی تو
    ذره ذره می‌شود در آرزوی تو
    به هر دو عالم ندهم نگاه دلجوی تو

    بیا تو ای زیبا که من در سر شوری دارم از اشتیاقت
    ببین که جان بر لب رسیده است‌ام
    چو شمع می‌سوزم از فراغت

    تا نغمه ای سر می‌کند مرغی خوش آواز
    دل چون کبوتر می کند سوی تو پرواز

    ای نسیم پرنیان پوش
    در دل نگردد آتش عشق تو خاموش

    لحظه لحظه می‌دود دلم به سوی تو
    ذره ذره می‌شود در آرزوی تو
    به هر دو عالم ندهم نگاه دلجوی تو

    شعر از: فریدون مشیریدانلود آهنگ گل بهاری علیرضا افتخاری
به اشتراک گذاری آهنگ گل بهاری

Suggest Correction of Gole Bahari Name or Credits