خدا حافظخدا حافظ


  متن آهنگ خدا حافظ از مهستی

  خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
  خداحافظ خداحافظ

  حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
  خداحافظ خداحافظ

  ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
  گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی

  ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
  گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی
  حالا که پشت پا زدن برای تو آسان شده حالا که لحظه های تو از آن این و آن شده
  خداحافظ خداحافظ

  دلخون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من

  خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
  خداحافظ خداحافظ

  حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
  خداحافظ خداحافظ
  خداحافظ خداحافظدانلود آهنگ خدا حافظ مهستی
به اشتراک گذاری آهنگ خدا حافظ

Suggest Correction of khodahafez Name or Credits