ساز و آوازساز و آواز


  متن آهنگ ساز و آواز از محمدرضا شجریان

  آخ ...... دلی دیروم چو مرغ پاشکسته
  چوکشتی برلبه دریا نشسته
  همه گویند طاهر تار بنواز
  صدا چون میدهد تاره شکسته
  عزیزا کاسه چشموم سرایت
  میونه هردو چشموم جای پایت
  ازان ترسوم که غافل پانهی
  بازنشینه خاره مژگانت به پایت به پایت به پایتیار.. ای ..دل... خدایم
  به کشت خاطروم جزغم نروید
  به باغوم جز گل ماتم نروید....خدا دلوم...جانم...
  به صحرای دل بی حاصل ما
  گیاه ناامیدی هم نرویدنروید..نرویدای دل ای جانم..اخ. ..
  عزیزه من وای گیاه ناامیدی هم نرویددانلود آهنگ ساز و آواز محمدرضا شجریان
به اشتراک گذاری آهنگ ساز و آواز

Suggest Correction of Saz O avaz Name or Credits