شبهای گلبندک

  متن آهنگ شبهای گلبندک

  شب های گلبندک جه ناتموم
  کنار هم تو هم قهوه خونه

  ی استکان چایی از دست صادق
  خستگی کارو از تن می رونه

  گپ زدن های تلخ با کل محمد
  از بی وفایی دور زمونه

  آه غم مشتی تو دود سیگار
  از اون تهای دل به آسمونه

  شهرها می شه آباد با دستهای ما
  چه جاده ها می سازیم چقدرها خونه

  نصیبمون اما از این همه هیچ
  نه خونه ای داریم نه آشیونه

  غریب و تو غربت دور از ولایت
  شعریه که صادق همش می خونه

  واسه زن و فرزند دلا شده تنگ
  از دوری شان پنهون اشکها روونه

  به زیر لب پرسید یکی با حسرت
  از ماها چی بعدها می خواد بمونه

  جواب دادش یاور کی گفته
  دنیا به کام ما اینجور تلخ باید بمونه

  این شب های سرد چله بزرگه
  با همه یلداییش باز بی دوومه

  شب های گلبندک جه ناتموم
  کنار هم تو قهوه خونه

  ی استکان چایی از دست صادق
  خستگی کار و از تن می رونه

شبهای گلبندک


Download شبهای گلبندک

اشتراک گذاری