عزیزمعزیزم


  متن آهنگ عزیزم از اسحاق احمدی

  مه آباد هسترم ویرونه بودمتو رفتی ای گلم دیوونه بودم
  تو رفتی پشت مه خالی خالین آی مه بی تو با همه بیگونه بودم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  یه بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  عزیزم تو کجایی به چه پیشم نتایی
  ناگینی غم و دردم عزیز دورت بگردم

  عزیزم تو کجایی به چه پیشم نتایی
  ناگینی غم و دردم عزیز دورت بگردم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  بدو خواب و سرابم از عشقت در عذابم
  بدو آروم جونوم عزیز مهربونوم

  بدو خواب و سرابم از عشقت در عذابم
  بدو آروم جونوم عزیز مهربونوم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارمدانلود آهنگ عزیزم اسحاق احمدی
به اشتراک گذاری آهنگ عزیزم

Suggest Correction of Azizam Name or Credits