خاطر خواهخاطر خواه


  متن آهنگ خاطر خواه از عهدیه

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  هی گشتمو گشتم همه دنیا رو گشتم
  چه حرفایی که شنیدم چه چیزایی که ندیدم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهی

  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خواه چشم سیاتم من
  اره یار زیاده عاشق غمخوار زیاده قلب گرفتار زیاده
  عشق اگر عشق باشه یار اگر یار باشه
  روز بیداری عشق خبردار باشه واااای
  تویی خوبو مهربونم توی دنیا همزبونم
  برات میمونم دردت به جونم
  اره یار یار یار مهربونننننم
  دددردت به جونم
  اره یار یار یار مهربونننننم
  دددردت به جونم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  هی گشتمو گشتم همه دنیا رو گشتم
  چه حرفایی که شنیدم چه چیزایی که ندیدم

  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  امروزو فردا کردم تاتو رو پیدا کردم
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهی

  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خواه چشم سیاتم من
  خاطر خوام میدونم خواطرخوام داغونم
  خاطر خواه چشم سیاتم من تو نوری تو ماهی فدات شم الهیدانلود آهنگ خاطر خواه عهدیه
به اشتراک گذاری آهنگ خاطر خواه

Suggest Correction of Khater Khah by Ahdieh Name or Credits